Hoppa till innehållet

Analys/utveckling av organisation

Vi på [i.o.h] har gjort en tydlig process med fokus på:

helhet (en process där delarna hänger samman)

- enkelhet (vi måste arbeta enkelt och vardagsnära)

- delaktighet (att vara delaktig är en avgörande faktor för utveckling).

Utgångspunkten är att först komma överens om en nulägesbeskrivning för att därefter ta fram hur man önskar att det skulle vara, en målbild. Slutligen tar man fram aktiviteter för att ta sig från nuläge till önskvärda läget.

Metodik

1) Nuläget.

 1. En kartläggning där alla medarbetare, chefer på olika nivåer, fackliga organisationer och övriga intressenter intervjuas för att få ett nuläge över hur organisationen fungerar.
 2. Som grund till vårt frågeformulär används de 3 S:na (Struktur, Styrning, Samarbete) som bygger på professor Sigvard Rubenowitz forskning om arbetsmiljö om vad som påverkar individens engagemang och prestationer i arbetet.
 3. Sammanställning och återkoppling till uppdragsgivaren av nuläget samt konsulters kommentarer presenteras för uppdragsgivaren,

2) Önskvärt läge

 1. Utifrån data från intervjuerna arbetar ansvariga chefer tillsammans med konsulterna fram det önskvärda läget.

3) Accept nuläge och önskvärda läget

 1. Presentation av nuläget, önskvärda läget och konsulters kommentarer för de som intervjuats under punkt 1a.
 2. Få gemensam acceptans för presenterat nuläge och önskvärda läget, från intervjuade.
 3. Komplettering av nuläget och önskvärda läget, tillsammans med intervjuade.
 4. Förslag till aktiviteter för att nå önskvärda läget, tillsammans med intervjuade.

4) Aktiviteter

 1. Presentation till uppdragsgivare av förslag till aktiviteter och kompletteringar av önskvärda läget samt konsulternas kommentarer.
 2. Fastställande av nuläge, önskvärda läget och aktiviteter av berörda chefer.

5) Uppföljning

 1. Efter några månader genomförs en uppföljning för att se hur långt uppdraget har kommit och bockar av det som är avklarat och korrigerar eventuellt det som behöver korrigeras.

Uppdraget genomförs av konsulter med lång erfarenhet av att arbeta med grupper, chefer/ledare och utveckling i privata och offentliga organisationer. 

För mer information: kontakt@ioh.se

Klicka här så får du en pdf som beskriver: Analys/utveckling av organisation

Fler tjänster

Nätverk
Nätverk

Vi erbjuder deltagande i professionella nätverksgrupper för chefer på olika nivåer. Nätverksgrupperna är ett forum för att kontinuerligt och på djupet arbeta med sin personliga utveckling som chef och ledare tillsammans med en handledare.

Förändringsstöd
Förändringsstöd

Stöd till företag och organisationer i de situationer där man har behov av att hitta nya, alternativa sätt att agera. [i.o.h] erbjuder kompetens och erfarenhet för att komma fram till goda lösningar i nära samarbete med våra kunder.

Ledarutveckling
Ledarutveckling

Chefs- och ledarskapet har en stor betydelse för hur verksamheter ska kunna skapa resultat över tid. [i.o.h] erbjuder generella och anpassade chefs- och ledarutvecklingsinsatser för individer och till grupper.

Rekrytering
Rekrytering

Att hitta rätt person till rätt befattning är en kritisk framgångsfaktor för framtiden. Vi hjälper dig med detta genom en flexibel och beprövad process med etablerade verktyg och metoder.

Pedagogisk design
Pedagogisk design

Tillsammans med er designar vi utvecklingsdagar, kundevent etc för ett maximalt engagemang bland deltagarna.

By Formsmedjan. Powered by Yago