Hoppa till innehållet

Rekrytering

Som kund väljer du rekryteringsstöd utifrån dina behov. Vi arbetar nära dig och din organisation då vi tror att det är en avgörande faktor för ett lyckat resultat. Det innebär att vi sätter oss in i din organisation eller företag, gör en noggrann behovsanalys och kravspecifikation samt skräddarsyr insatsen tillsammans med dig. Företagets eller organisationens långsiktiga behov står i fokus för processen.


Vi erbjuder:

  • Hel rekryteringsprocess
  • Stöd vid behovs- och kravspecifikation
  • Screening (ta emot ansökningar, göra sammanställning samt första urval, en första gallring)
  • Kompetensintervjuer
  • Second opinion (testning, djupintervju, referenstagning)

Fler tjänster

Nätverk
Nätverk

Vi erbjuder deltagande i professionella nätverksgrupper för chefer på olika nivåer. Nätverksgrupperna är ett forum för att kontinuerligt och på djupet arbeta med sin personliga utveckling som chef och ledare tillsammans med en handledare.

Förändringsstöd
Förändringsstöd

Stöd till företag och organisationer i de situationer där man har behov av att hitta nya, alternativa sätt att agera. [i.o.h] erbjuder kompetens och erfarenhet för att komma fram till goda lösningar i nära samarbete med våra kunder.

Ledarutveckling
Ledarutveckling

Chefs- och ledarskapet har en stor betydelse för hur verksamheter ska kunna skapa resultat över tid. [i.o.h] erbjuder generella och anpassade chefs- och ledarutvecklingsinsatser för individer och till grupper.

Pedagogisk design
Pedagogisk design

Tillsammans med er designar vi utvecklingsdagar, kundevent etc för ett maximalt engagemang bland deltagarna.

By Formsmedjan. Powered by Yago