Hoppa till innehållet

Professionella nätverk

Nätverksgrupperna är ett forum för att kontinuerligt och på djupet arbeta med sin personliga utveckling som chef och ledare.

De professionella nätverkens agenda är utbyte av erfarenheter och omvärldsanalys samt arbete med egna case inklusive coachning. Våra grupper består av ett färre antal personer som alla är chefer inom olika områden.

Varje nätverksgrupp består av 5 - 7 personer och arbetar tillsammans med en handledare. Gruppen skapar utmaningar, stöd och erfarenhetsutbyte genom ett konsultativt arbetssätt. Nätverksgruppen startas upp vid första seminariet, och skapas utifrån kriteriet ”olikhet”. Vi strävar efter en mix mellan funktioner och så få organisatoriska bindningar som möjligt.

Målgrupp

Detta nätverk vänder sig till dig som är chef/ledare.

Metodik

Målet

Professionella nätverk är ett forum för att kontinuerligt kunna arbeta med sin per­sonliga utveckling som chef och ledare – på två nivåer:

  1. Fundera över sin utveck­ling genom egna, autentiska fallbeskrivningar.
  2. räna i att lotsa andra framåt.
Caset

En person åt gången är i fo­kus, alla får 1,5 timmar var per seminarium.

  1. Samtalsledare och övriga chefer arbetar enligt ett kon­sultativt arbetssätt.
  2. De lyssnar, frågar och återkopplar.
  3. De strävar efter en balans mellan utmaningar och stöd.
Reglerna

Varje nätverk skapar egna spelregler. De kan handla om ansvar för den egna och andras utveckling, att lyssna aktivt, att inte sprida det som sägs och att undvika generaliseringar till exem­pel. Nätverket träffas på se­minarierna men bestämmer själv om fler träffar önskas.

Vill du har mer information om kursen, mejla kontakt@ioh.se

Klicka här så får du en kortfattad pdf som beskriver: Professionella nätverk

By Formsmedjan. Powered by Yago