Hoppa till innehållet

UL - Utvecklande Ledarskap

Utvecklande Ledarskap - Så här leder du i dag, och hur du förbättrar och utvecklar det.

Utvecklande Ledarskap (UL) är den svenska modellen av Transformational Leadership, en av världens mest omfattande ledarteorier och den modell som har den tydligaste påverkan på resultatet i organisationen, med både en lägre sjukfrånvaro samt en ökad prestationsförmåga och kundnöjdhet. UL är också den modell för ledarskap som forskarna ser kommer att ge bäst hjälp i att klara av att leda 80- och 90-talisterna.

Kursen vänder sig till chefer och ledare på alla nivåer som har personalansvar och vill utveckla sina ledarförmågor. Syftet är att utforska och förädla det personliga ledarskapet för att utveckla beteenden som skapar motiverande och kreativa medarbetare som tar ansvar för verksamheten. Du som går kursen bör dock ha arbetat som chef i minst 6 månader.

Kursen genomförs 3+1 dagar där uppföljningsdagen genomförs efter cirka 2 månader. Kursen leds av certifierade UL-handledare.

Kursinnehåll:

 • Utvecklande Ledarskap Ledarbedömning (ULL), 360° feedback av det egna ledarskapet
 • Personlig feedback på ditt ledarskap
 • Verktyg för att hitta nya vägar i ditt ledarskap
 • Förståelse för hur du påverkar medarbetarnas prestationsförmåga
 • Konkret personlig handlingsplan i syfte att utveckla ditt ledarskap
 • Kunskap om ledarstilsmodellen och Utvecklande Ledarskap
 • Metod för personlig utveckling
 • Ökad självkännedom
 • Möjlighet att träna utvecklande ledarskap
 • Stöd i din utveckling av handledare och andra kursdeltagare
 • Erfarenhetsutbyte med ledare från andra organisationer och företag

Kursansvarig:
Handledare och kursansvarig är Rune Tapper  070-3713453   rune@ioh.se

Vill du ha mer information om kursen kontakta kursansvariga eller mejla kontakt@ioh.se.

By Formsmedjan. Powered by Yago