Hoppa till innehållet

UGL - Utveckling av Grupp och Ledare

UGL utgår från lärande genom upplevelser.

Under UGL får du träna på beslutsfattning och problemlösning i en grupp där du inte känner någon sen tidigare. Utmaningar för grupper är att skapa hållbara resultat där allas kompetenser och bidrag uppmärksammas och tas tillvara. Det innebära att du under kursen får träna påverkan och ledarskap, kommunikation och feedback.

Vad är UGL?

- Susan Wheelans forskning om gruppers utveckling och krav på ledarskap under utvecklingen

- Will Schutz forskning om mellanmänskliga relationer och konsekvenser av olika beteenden

- Utvecklande, transformerande ledarskap

Sedan 1981 har UGL varit den grundläggande ledarskapsutbildningen inom Försvaret. Sedan 90-talet används kursen allt mer i syfte att utveckla chefer, ledare och medarbetare inom näringsliv och offentlig sektor. Försvarshögskolan äger, kvalitetssäkrar och utvecklar fortlöpande utbildningen.

Syftet med kursen är att nå ökad självkännedom och personlig utveckling. Du får insikter om hur du påverkar och påverkas av andra, du får uppleva hur en grupp utvecklas och du får förståelse för hur gruppen ska ledas i olika faser. Utvecklingsmål under kursen:

 • Kunna arbeta med reflektion och lärande enskilt och i grupp
 • Kunna kommunicera direkt och klart
 • Kunna ge och ta utvecklande feedback
 • Förstå känslors inverkan på både individ- och gruppnivå
 • Självinsikt kring drivkrafter bakom beteenden
 • Förstå hur värderingar påverkar relationer och ledarskap
 • Förstå behovet av ledarskap
 • Förstå olika ledarstilar och det egna förhållningssättets betydelse för gruppens utveckling
 • Få verktyg till beslutsfattande
 • Förståelse för hur roller och normer påverkar gruppens arbete
 • Kunna se och hantera olika stadier i en grupps utveckling
 • Få erfarenhet av konflikters betydelse och hantering av dessa

Vilka kan gå UGL?

Kursen är avsedd för alla; chefer, ledare och medarbetare. Den kunskap kursen ger är användbar i alla sammanhang där man har relationer med andra människor. Särskilt viktig är kursen för dem som i sitt arbete har till uppgift att leda andra. UGL ger insikter, verktyg och erfarenheter som går att använda i det dagliga arbetet.

Hur går UGL till?

En UGL-grupp består av 8 - 12 deltagare, genomförs under 5 dagar på internat (måndag - fredag) och leds av två certifierade handledare.

Kurstillfälle

 • Kontakta oss för information om kurstillfällen

Information och anmälan

Vill du ha mer information om UGL kontakta

Rune Tapper 070 - 371 34 53, rune@ioh.se

Anmälan sker via formuläret. Vid avbokning senare än sex veckor före kursstart debiteras hela kursavgiften. Företag kan utan debitering byta ut en deltagare mot en annan.

By Formsmedjan. Powered by Yago