Hoppa till innehållet

Nätverk

De professionella nätverken innehåller föreläsningar kring aktuella teman, utbyte av erfarenheter och omvärldsanalys samt arbete med egna case inklusive coachning. Våra grupper består av ett färre antal personer som alla är chefer inom olika områden.

Vi skräddarsyr hela tiden programmet och tar upp de utmaningar som just nu är aktuella i branschen. Konsulter närvarar alltid då deltagarna arbetar med sina egna case. Deltagarna utmanas och utvecklas i sin ledarroll och får stöd av andra i samma situation, vilket bidrar till en personlig utveckling. Deltagarna får även möjlighet att hitta olika handlingsalternativ för att hantera sina problem i vardagen. Våra konsulter har god kunskap och erfarenhet av att leda nätverk med ett coachande förhållningssätt. Om situationer skulle uppstå där det krävs ett djupare stöd finns kompetensen att fånga upp och erbjuda detta.

Vi erbjuder:

  • Professionella chefsnätverk för chefer inom olika segment, tex VD:ar i kommunala bolag, mindre bolag.
  • Lokala nätverk på en ort eller ett nationellt nätverk inom en specifik bransch.
  • HR-nätverk

Fler tjänster

Förändringsstöd
Förändringsstöd

Stöd till företag och organisationer i de situationer där man har behov av att hitta nya, alternativa sätt att agera. [i.o.h] erbjuder kompetens och erfarenhet för att komma fram till goda lösningar i nära samarbete med våra kunder.

Ledarutveckling
Ledarutveckling

Chefs- och ledarskapet har en stor betydelse för hur verksamheter ska kunna skapa resultat över tid. [i.o.h] erbjuder generella och anpassade chefs- och ledarutvecklingsinsatser för individer och till grupper.

Rekrytering
Rekrytering

Att hitta rätt person till rätt befattning är en kritisk framgångsfaktor för framtiden. Vi hjälper dig med detta genom en flexibel och beprövad process med etablerade verktyg och metoder.

Pedagogisk design
Pedagogisk design

Tillsammans med er designar vi utvecklingsdagar, kundevent etc för ett maximalt engagemang bland deltagarna.

By Formsmedjan. Powered by Yago