Hoppa till innehållet

Förändringsstöd

Det kan både handla om den yttre effektiviteten d v s att göra rätt i förhållande till marknaden och omvärlden samt att arbeta med den inre effektiviteten och hitta kloka sätt att använda sina mänskliga resurser.

Vi erbjuder:

 • Utveckling av organisationers effektivitet
  • Översyn av organisationer
  • Kartläggning och analys
  • Förslag till utvecklingsåtgärder
  • Uppföljning och utvärdering
 • Stöd till chefer, team och individer vid förändringsprocesser
 • Support vid utformning, ledning och kommunikation av förändringsprocesser
  • Samtalspartner angående organisationsstrukturer och organisationsmodeller
 • Utvecklingsinsatser
  • Teamutveckling, konflikthantering, kommunikations- och samtalsträning

Fler tjänster

Nätverk
Nätverk

Vi erbjuder deltagande i professionella nätverksgrupper för chefer på olika nivåer. Nätverksgrupperna är ett forum för att kontinuerligt och på djupet arbeta med sin personliga utveckling som chef och ledare tillsammans med en handledare.

Ledarutveckling
Ledarutveckling

Chefs- och ledarskapet har en stor betydelse för hur verksamheter ska kunna skapa resultat över tid. [i.o.h] erbjuder generella och anpassade chefs- och ledarutvecklingsinsatser för individer och till grupper.

Rekrytering
Rekrytering

Att hitta rätt person till rätt befattning är en kritisk framgångsfaktor för framtiden. Vi hjälper dig med detta genom en flexibel och beprövad process med etablerade verktyg och metoder.

Pedagogisk design
Pedagogisk design

Tillsammans med er designar vi utvecklingsdagar, kundevent etc för ett maximalt engagemang bland deltagarna.

By Formsmedjan. Powered by Yago