Hoppa till innehållet

Hans Uddgård

Konsult

Direkt: 073-0616469
E-post: hans@ioh.se

Hans Uddgård är konsult på (i.o.h) sedan januari 2020. Hans har de senast 10 åren arbetat som egenföretagare inom coaching, agila arbetssätt och projektledning. Hans är certifierad inom agila metoder som Scrum och Less, projektledning samt förändringsledning. Han har mer än 20 års erfarenhet inom it branschen, bank och försäkring, och har bland annat haft uppdrag som enhetschef, projektledare, it-utvecklare. Hans insåg tidigt styrkan med det agila arbetssättet och att dessa metoder inte är begränsade till it-utveckling utan skapar mer produktiva och uppskattade arbetsmiljöer även i andra branscher. Hans är i grunden utbildad lärare och har behållit en koppling till skolväsendet genom åren, vilket bland annat lett till att stödja högskolor i agilt arbetssätt. Hans brinner för utbildning och utveckling av människor, och är övertygad om att ett fokus på teamet, så väl ett arbetsteam som ett ledningsteam, är nyckeln till framgång i en organisation. Ett team som ges de rätta förutsättningarna kommer att bli mer produktivt samtidigt som individerna ges större möjligheter att bredda sin kompetens och förmåga i samarbete med andra. Hans är också diplomerad coach inom både grundläggande coaching och ledarskapscoaching. 

Exempel på uppdrag; Ledarskaps-, projektledar- och teamcoaching, Utvecklingsprogram för dig som är ny som chef, Utvecklingsprogram för erfarna chefer, Att skapa effektiva team, Myer-Briggs Type Indicator, Hur skapar och förvaltar jag ett professionellt nätverk?

Våra partners

Assessio

Verktyg för urval och personlig utveckling

Farax

kartläggning och metod för ledarutveckling

Försvarshögskolan

ledarskap, grupp & ledarutveckling

GDQ Associates

Susan Wheelan, GDQ-kartläggning och utveckling av grupper

OQurenz AB

Samarbetspartner UGL-kurser

SLG

Verktyg för urval och personlig utveckling

David Visscher, konsultpartner

By Formsmedjan. Powered by Yago