Hoppa till innehållet

Leif Lindberg

Samhällsbyggnadsdirektör, Linköpings kommun, Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen

Jag upplever en stor lyhördhet och förståelse för de behov jag vänder mig till i.o.h för att få hjälp med.

Jag valde i.o.h därför att jag sedan flera år tillbaka har varit i kontakt med i.o.h både som deltagare i och beställare av olika utvecklingsinsatser. Dessa insatser har varit såväl på grupp som på individnivå.  Efter alla dessa samarbeten har jag ett stort och grundmurat förtroende för i.o.h och dess konsulter.

Nu senast viille vi förstärka det personliga ledarskapet genom personlig coachning för ett antal av ledningens chefer. Målet var att förstärka såväl förmågan att leda sin verksamhet, sina medarbetare som sig själva samt att förstå sin roll i ledningen av helheten.

Resultatet av insatserna har resulterat i ett förstärkt ledarskap hos deltagarna vilket blivit synligt för såväl dem själva som för medarbetare och kollegor runt dem. I ett fall har resultatet landat i en avveckling av ledarskap till förmån för en specialistroll.

Samarbetet med i.o.h har alltid fungerat bra vilket både jag själv och de medarbetare som varit i kontakt med i.o.h upplevt. Jag upplever en stor lyhördhet och förståelse för de behov jag vänder mig till i.o.h för att få hjälp med.

Fler referenser

Eva Lundman
HR specialist, Gestamp HardTech

Att leda utan att vara chef  - en bra start i ledarskapet Projektledare och...

Andreas Cassne
IT-strateg, Stockholms Stad, Stadsledningskontoret

Efter det individuella utvecklingsprogrammets genomförande kan jag tydligt se...

Viktoria Sällström
HR- ansvarig Länstrafiken i Norrbotten

Det uppdrag kring ledningsgruppsutveckling och målarbete som [i.o.h]...

Jessica Barkman
HR Specialist Wihlborgs AB

I Wihlborgs nyinrättade program för fastighetsvärdstraineer vill vi ge...

Johan Hårdén
CEO Allgon

I början av min karriär kom jag i kontakt med [i.o.h] under en...

Maarit Enbuske
Skolchef Barn- och utbildningsförvaltningen Luleå Kommun

Kommunen upphandlade en projektledartjänst då vi behövde stöd. Utifrån den...

By Formsmedjan. Powered by Yago