Hoppa till innehållet
20 februari 2023

Spaning av Mikael Mitros, Sales Director Tubular Product, SSAB Europe

Vilka trender ser du som kommer påverka vårt samhälle mest de närmaste 3 åren?
  • Energitillgänglighet och kostnad
  • Hemtagning av produktion (”homesourcing”)
  • Lagstiftad återbruk
 Vilka konsekvenser kommer de trenderna ge?

Makroekonomiska funktioner blir tydligare när det gäller energi, utbud och efterfrågan kommer styra i högre utsträckning samt ökad grad av nationalism och protektionism. Tillgänglighet och överföringsmöjligheter kommer påverka den inhemska industrins konkurrenskraft. Globala leveranskedjor har vid flera tillfällen i närtid visat sin sårbarhet och lägsta kostnad per enhet innebär inte lägst totalkostnad eller ökad tillgänglighet. Kritiska komponenter måste finnas inom ”armlängds” avstånd för att säkerställa en stabil produktion, inte att förväxlas med ”insourcing”.  CO2 utsläppen måste minskas för att bromsa den globala uppvärmningen, det blir ett tydligare säljargument för  företagen då konsumenterna har en högre medvetenhet. Lagstiftning där kassering förbjuds av fungerande föremål, byggmaterial etc., kommer införas för att minska förbrukningen av ändliga resurser och fotavtryck.            

Vilka omvärldsfaktorer påverkar din bransch mest just nu?
  • Det globala ekonomiska läget, främst inflationen samt räntetrycket
  • Kriget i Ukraina
  • Tillgänglighet av råvaror, e.g. sällsynta jordartsmetaller
Vilka konsekvenser kommer de faktorerna få?

Förhoppningen är att det enbart förblir en recession och vi ser redan ett kraftigt minskat byggande, speciellt bostäder och småhus. Ökad arbetslöshet pga. minskad efterfrågan och höga kostnader samt inflationsläget minskar konsumtionen. När kriget i Ukraina får ett avslut kommer en massiv återuppbyggnadsplan skapa en ökad efterfrågan av råvaror och material med eskalerade priser och kostnader.

En följd av sanktionerna mot Ryssland är att tillgängligheten har påverkats inte enbart av olja och gas men flertalet metaller och legeringsämnen men även kol. Återigen ser vi de makroekonomiska faktorernas inverkan och lokal utvinning men främst återvinning kommer var avgörande för att bibehålla konkurrenskraften.

Vilket medskick/råd skulle du ge en yngre ledare i din bransch?

Var nära kunderna och marknaden, lyssna, analyser, behåll ett holistiskt perspektiv och sök sambanden. Var tillgänglig för dina medarbetare och lyssna mer än du talar.

Spaning av Elin Johansson
7 maj 2023

Biträdande jurist inom entreprenadrätt och offentlig upphandling, Brick...

Spaning av Sandra Schruijer, [i.o.h]:s nya kollega från Nederländerna.
10 mar 2023

Professor of Organization Science, Utrecht University, The Netherlands;...

Spaning av Ivan Elgstrand, ägare av Black Pond
6 feb 2023

Vilka trender ser du som kommer påverka vårt samhälle mest de närmaste 3...

By Formsmedjan. Powered by Yago