Hoppa till innehållet
5 april 2023

Transaktionsanalys, förkortas TA, är en psykologisk beskrivningsmodell

som utvecklats i USA, framför allt av Dr Eric Berne. TA är idag en populär modell som används i många sammanhang för att hjälpa människor till ökad förståelse för hur vi kommunicerar och relaterar.

Denna modell kan du använda när du märker att kommunikationen mellan dig och den du kommunicerar med, inte riktigt fungerar. Visst, ni pratar med varandra, men det ”känns” inte bra i dig, eller du kanske märker att din motpart blir lite irriterad under samtalets gång.

För vad händer i dig och din samtalspartner om vi är i den vuxna-, föräldra- eller barnrollen? Det känns och händer lite olika saker i huvudet, eller hur? Det finns ett test man kan göra för att ta reda på i vilken roll man kan hamna i, som inte alltid är så bra.

Självklart är ju ”Vuxen-rollen” där du bör vara hela tiden, där du behandlar dina medmänniskor med respekt och inte ser ned på andra, som förälder till barn eller att du agerar känslomässigt, som ett barn och anklagar ”mamma” eller ”pappa” för att vara orättvisa.

Min fälla är att jag kan bli den kritiska eller vårdande föräldern. Har du funderat över i vilket ”dike” du kan hamna i?

Vi på ioh vill presentera någonting spännande!
15 sep 2023

På ioh:s hemsida står det så här: ”Hos oss kan du få hjälp med alla aspekter...

Ledarskap - Kommunikation - Beteende - Värderingar
7 sep 2023

Vad påverkar vårt ledarskap, vår egen syn på vårt eget ledarskap? Jo, våra...

Återkoppling/feedback
1 sep 2023

Att ge återkoppling/feedback som chef till en medarbetare är bra, men innan...

By Formsmedjan. Powered by Yago