Hoppa till innehållet
29 februari 2024

Vad innebär det att vara coachande som chef?

Ett coachande förhållningssätt innebär att chefen antar rollen som en coach snarare än en traditionell chef som bara ger direktiv och kontrollerar arbetsprocesser. Här är några nyckelaspekter av ett coachande förhållningssätt för en chef:

  • Utveckla och stödja medarbetarna: I stället för att bara instruera medarbetarna om vad de ska göra, fokuserar en chef med ett coachande förhållningssätt på att utveckla och stödja sina medarbetare. Det handlar om att hjälpa dem att identifiera och nå sina mål, både personliga och yrkesmässiga. 

 

  • Lyssna och främja självinsikt: En coachande chef är en aktiv lyssnare som uppmuntrar medarbetarna att reflektera över sina styrkor, svagheter och mål. Genom att ställa öppna frågor och visa empati kan chefen hjälpa medarbetarna att öka sin självinsikt och förståelse för sin egen utveckling.

 

  • Stödja lärande och tillväxt: Genom att ge återkoppling, vägledning och stöd främjar en coachande chef en kultur av kontinuerligt lärande och utveckling i teamet. Det handlar inte bara om att lösa omedelbara problem, utan också om att bygga medarbetarnas förmåga att lösa framtida utmaningar på egen hand.

 

  • Framhäva ansvar och självständighet: Genom att ge medarbetarna ansvar och befogenheter att fatta beslut uppmuntrar en coachande chef till självständighet och initiativtagande. Det skapar en känsla av ägarskap och engagemang hos medarbetarna och ökar deras motivation att bidra till teamets framgång.

 

  • Bygga förtroende och relationer: Ett coachande förhållningssätt bygger på förtroende och respekt mellan chefen och medarbetarna. Genom att visa att de bryr sig om medarbetarnas välbefinnande och utveckling, bygger en coachande chef starka och hållbara relationer i teamet.

Sammanfattningsvis innebär ett coachande förhållningssätt för en chef att stödja och utveckla medarbetarna genom att lyssna, stödja lärande och tillväxt, främja självinsikt och ansvarstagande samt bygga förtroende och relationer i teamet. Det leder till en mer engagerad och produktiv arbetsmiljö där medarbetarna trivs och når sin fulla potential.

Vi , Roger Hademalm och Stefan Lundgren, firar sista april och vårens ankomst,
30 apr 2024

 med planering inför nästa seminarium i chefs- och ledarprogrammet med...

[i.o.h] har fått förstärkning! Välkommen Cecilia!
10 apr 2024

Hej och välkommen Cecilia Franzén! Hur känns det att bli en i laget? Hej och...

Developing collaborative relationships
26 mar 2024

Discover the secrets to working together successfully in today's...

By Formsmedjan. Powered by Yago