Hoppa till innehållet
12 februari 2021

Varför måste jag gå UL, Rune?

Vad står UL för och hur började det hela?

UL betyder Utvecklande ledarskap. Utvecklande ledarskap kännetecknas av att ledaren uppträder som föredöme och lyfter upp frågor om moral och etik samt agerar utifrån en synliggjord värdegrund. En utvecklande ledare utmärks även av inspiration och motivation i syfte att stimulera delaktighet och kreativitet samt av personlig omtanke som handlar om att ge stöd men också att konfrontera i ett gott syfte, både för individen och för organisationen.

1997 bildades en forskargrupp vid Försvarshögskolan (FHS), på uppdrag av Försvarsmakten, i syfte att på vetenskaplig grund utveckla det militära ledarskapet. De hade 2 utgångspunkter:

Egna studier av ledarskap under pressade förhållande, särskilt i samband med krigen i forna Jugoslavien under 1990-talet första hälft och en Traditionell genomgång av vetenskaplig ledarskapslitteratur. Forskargruppen blev mest inspirerad av ”Transformation leadership (Bass)”, som än idag är den dominerande ledarskapsmodellen vad gäller antal publicerade artiklar i välrenommerade internationella publikationer. Forskarna kom i kontakt med professorerna Bernard Bass och Bruce Avioli, som var modellens främsta företrädare, lärde sig den amerikanska modellen och tog den till Sverige och skandinaviserade den.

Efter fortsatt egen forskning och tester presenterades den svenska modellen Utvecklande Ledarskap. 2003 publicerade det första vetenskapliga arbetet om UL i en internationell vetenskaplig tidskrift och fick erkännande i forskarvärlden. Samma år fastställde dåvarande ÖB Johan Hederstedt UL som Försvarsmaktens ledarskapsmodell, vilket den alltjämt är.

Vad utmärker UL?

 • UL bygger på vetenskaplig grund. Ägs, kvalitetssäkras och utvecklas av FHS i enighet med etiska och vetenskapliga krav samt den senaste forskningen kring gruppsykologi och ledarskap.
 • UL utgår från en 360° inventering av det egna ledarskapet, hur vi agerar som ledare idag.
 • UL ger insikter om vilka ledarstilar jag använder och vad jag behöver utveckla och träna på.
 • UL lär oss vad som motiverar medarbetare inifrån.
 • UL ger personlig utveckling.
 • Ledarmodellen “Utvecklande ledarskap” är den som ger bäst effekt både för individens utveckling och organisationens resultat.

Vem riktar sig utbildningen till?

Till chefer på alla nivåer som har personalansvar och som vill utveckla sina ledarförmågor.

Behöver jag ha arbetat som chef tidigare, eller ha gått någon annan utbildning tidigare?

Du bör ha arbetat som chef/ledare i minst sex månader med personalansvar.

Har du något exempel på där du har genomfört utbildningen UL?

Jag har genomfört utbildningen många gånger och inom olika branscher inom både privat och offentlig sektor; flera kommuner, på FHS, inom industrin, fastighetsbranschen, gruvindustrin, öppna utbildningar mm. Både som del av ett längre ledarprogram och som fristående utbildning.

Så, om du fick säga några anledningar till att vi alla borde gå UL, minst en gång i livet, vilka skulle det vara?

 • Du får personlig feedback på ditt nuvarande ledarskap genom en inventering av dina aktuella ledarbeteenden.
 • Du får självinsikt och möjlighet att reflektera över och medvetet utveckla dina dagliga ledarhandlingar.
 • Du får kunskap om ledarstilen och modellen UL
 • Du får konkreta verktyg att utveckla ditt ledarskap och hitta nya vägar.

Finns det någon litteratur du starkt förordar där jag kan lära mig en del om vad UL handlar om?

 • Ledarskapsmodellen (Gerry Larsson- Josi Lundin- Ann Zander)
 • Destruktivt ledarskap (Maria Fors Brandeby - Sofia Nilsson - Gerry Larsson)
 • Direkt ledarskap (Gerry Larsson - Kjell Kallenberg red)

Tack Rune! En sista fråga. Finns det någonting du kan berätta om dig själv, som inte finns på hemsidan?

Jag sjunger i kör och sjunger och spelar gitarr i flera band. Ett blåsrock band, ett rockband och ett band som barra spelar Electric Banana band musik. Jag komponerar också och skriver text, musik och arrangerar. Har skrivit allt från visor, till rock och pop låtar och jag har också börjat skriva körmusik på senare tid. Just nu tillbringar jag en hel del tid i min hemmastudio med att komponera och spela in eftersom det inte är så mycket livespelande precis.

Sommarhälsning och reflektion
22 jun 2021

I 30 graders värme sitter jag ute på Lilla Kalvö i Tjust skärgård. En plats...

Webbinarier, ”Hybridledarskap” och ”Work – Life Balance” med Hans Uddgård.
21 jun 2021

Hej, Hans! Hörde att du hållit två webbinarier på ett Universitet? Hej,...

Vad innebär ett agilt arbetssätt?
29 apr 2021

Ett sätt att förstå vad ett agilt arbetssätt innebär kan vara att jämföra det...

By Formsmedjan. Powered by Yago