Hoppa till innehållet
3 mars 2021

Varför behöver grupper utvecklas, Per?

Vi frågar Per Selberg om vad grupputveckling kan vara bra för. Per har lång erfarenhet att utveckla grupper, arbetslag, team och ledningsgrupper.

Varför ska man utveckla grupper, arbetslag, ledningsgrupper, team, organisationer?

För att inte stelna i gamla mönster avseende beteende, kommunikation etc. Det finns ett behov att stanna upp och reflektera över olika saker oavsett organisationsnivå och status på gruppen. Utveckling kräver reflektion och insatser på flera plan, både som ledare och gruppmedlemmar. Annars finns det stor risk att man repriserar sin verksamhet. 

Vad är fördelarna med att utveckla grupper, arbetslag etc?

Alla grupper, oavsett om de fungerar bra eller mindre bra, behöver då och då se över hur man fungerar. Det finns en chans att se över saker som kanske inte alltid tillför något. Det finns alltid historiska saker som görs, men ”bäst före datum” har passerats. Att komma ifrån vardagen med distans ökar möjligheten att också få ett längre tidsperspektiv att arbeta för. Dessutom gör det ingenting om man hittar på trevligheter om tid medges.

Vad är skillnaden mellan en grupp och ett team?

Ett team är en grupp med hög mognadsgrad som är effektivare och lönsammare än grupper med lägre mognadsgrad. Medlemmar i högpresterande team känner sig involverade, engagerade och uppskattade och hjälper varandra att uppnå målen. Effektiva team är mer produktiva vilket innebär att företaget och organisationen vinner på det.

Finns det några nackdelar med grupputveckling?

Det skulle kunna vara att det kostar på att bryta gamla mönster och vanor! Men å andra sidan är det en investering som lönar sig i längden.

Vad är det som utmärker ioh:s modeller och tillvägagångssätt?

Vi utgår från gruppernas egen vardag, uppgift och kontext. Vi utgår från nuvarande situation och synliggör och utvecklar vad som fungerar bra och vad man kan behöva ta itu med. Enkelhet med en tydlig framåtriktad rörelse. Lämna förorten Älta så fort som möjligt, men lär av historien. Vi tar människor på allvar. Vi tror att alla vill göra ett bra jobb! 

Finns det vetenskaplig grund för ert sätt att arbeta?

Vi hämtar inspiration, teorier och forskning från olika håll, bland annat; Susan Wheelan, Will Schutz, Thomas Jordan, Daniel Pink, Sigvard Rubenowitz, Irving Janis, Andre Sjövold mfl som har gjort studier och forskning ur ett antal olika perspektiv och där vi hämtar kunskap ifrån. Vi lägger alltid in det på ett sätt som gör det begripligt men samtidigt blir det ett förstärkande inslag i kombination med praktiska erfarenheter.  

Vem riktar ni er till?

Chefer, ledare och medarbetare som är nyfiket intresserade av att utvecklas, inom både offentlig sektor, industrin och det privata näringslivet

Har du något exempel på där du har genomfört utvecklingar?

Massor kan man säga, alla olika i någon mån men det finns återkommande mönster. Ibland har vi sett att bara signalen kommer att gruppen skall dra igång ett utvecklings arbete så börjar det hända positiva saker i gruppen.

Om du fick säga 5 anledningar till att alla grupper borde utvecklas vad skulle du säga att det var?
  • Öka kunskapen och bli skickligare på det man gör
  • Öka förståelsen för ”mitt bidrag”
  • Stärka stoltheten i gruppen
  • Få ett bättre arbetsklimat
  • Öka prestationerna och effektiviteten
Finns det någon litteratur du rekommenderar där man kan lära sig mer om utveckling av arbetslag och grupper?
  • ”Att skapa effektiva team” (Susan Wheelans) är en grundbok när det gäller utveckling av grupper.
  • ”Drivkraft” (Daniel Pink) tycker jag ger fundament över vad det är som motiverar oss människor.
  • ”Teamet, Utveckling, effektivitet och förändring i grupper” (Andre Sjövold) beskriver bland annat grupprocesser, förändringsarbete och viktiga funktioner och roller i grupper.
  • ”Temautveckling i teori och praktik” (Christian Jacobsson, Maria Åkerlund) har samlat teori och forskning vad team är, hur de blir till och utvecklas.
Tack Per! Till sist, finns det någonting du kan berätta om dig själv, som inte finns på hemsidan?

Jag har ett starkt teaterintresse och har sysslat med amatörskådespeleri i 35 år. En roll som jag haft var en karaktär som var distriktsmästare i rotfruktsgallring. De ni! Ett starkt hockeyhjärta i Luleåhockey finns också givetvis. Musik har en stor plats hos mig också, Bruce Springsteen, Blood, Sweat and Tears samt Kajsa Stina Åkerström är några som jag gillar. 

Vad innebär ett agilt arbetssätt?
29 apr 2021

Ett sätt att förstå vad ett agilt arbetssätt innebär kan vara att jämföra det...

Lena delar med sig av sina lärdomar och erfarenheter
22 apr 2021

Lena, kan du dela med dig av några lärdomar och erfarenheter som du gjort i...

[i.o.h] har flyttat!
12 apr 2021

[i.o.h] har flyttat till nya lokaler i Linköping och Luleå. Vi ber VD Roger...

By Formsmedjan. Powered by Yago