Hoppa till innehållet
11 mars 2021

Varför ska man investera i ledningsgruppsutveckling, Ann-Helen?

Vad är definitionen på en ledningsgrupp?

Ledningen är den funktion som har överblick över och helhetssyn på organisationen/företaget och dess omvärld. En grupp människor som har ett gemensamt uppdrag att leda verksamheten framåt.

Vad är det fokus på i ledningsgruppsutveckling?

Det är viktigt att göra en analys över var ledningsgruppen du ska arbeta med befinner sig.

 • Har alla förstått sitt uppdrag, ledningsgruppens uppdrag?
 • Hur fungerar samarbetet, lagandan?
 • Hur fungerar ledningen av gruppen?
 • Är alla delaktiga? Har alla bottnat i sitt eget Ledarskap?
 • Hur ser vision, mål och värdegrunden ut?
 • Hur ser strukturen ut, viktiga processer, arbetsbeskrivningar, uppgifter, beslutsprocesser,  roller och ansvar?
Hur fungerar en bra ledningsgrupp?

En bra ledningsgrupp har bottnat i sitt uppdrag, förstår syftet med gruppen och har ett gemensamt ansvar att föra verksamheten framåt.

 • Alla har ledningsgrupps-hatten på sig. Du är i ledningsgruppen en representant för hela företaget, inte bara din egen avdelning.
 • Ett bra samarbetsklimat råder och du går stärkt och engagerad från mötena.
 • Det är en öppen och bra dialog mellan medlemmarna i gruppen. Det är okej att tycka olika och vi löser konflikter på ett strukturerat sätt.
 • Beslut som är tagna verkställs och alla arbetar för att aktiviteter och besluts genomförs.
 • Det finns en bra balans mellan strategiska och operativa frågor.
 • Det finns en bra uppföljning av aktiviteter och mål.
 • En bra Ledningsgrupp förstår också vikten av ständig utveckling, att ledningsgruppen också behöver utveckla sig själv och sitt arbete.
 • Lagandan och drivkraften i Ledningsgruppen är god, man vågar utmana sig själv och sina kollegor.
 • Arbetet i Ledningsgruppen adderar ett högt värde till organisationen.
Vilka erfarenheter har du själv av ledningsgruppsarbete?

Jag har varit ledningsgruppsmedlem som ansvarig chef för olika funktioner, både i offentlig och privat sektor. Jag har även haft egen ledningsgrupp som avdelningschef.

Jag har deltagit i både bra och sämre fungerande ledningsgrupper och också sett skillnaden på när en ledningsgrupp fungerar väl och verkligen kan göra skillnad.

En ledningsgrupp som pratar om ledarskap och har ledarskapsutveckling på agendan är en energigivande grupp att arbete i och det blir mycket roligare att vara med i.

En Ledningsgrupp som inte fungerar sprider oro i hela verksamheten. Medarbetarna i verksamheten känner av när en ledningsgrupp inte fungerar och agerar utifrån det.

Det är inte helt ovanligt att man tagit beslut i en ledningsgrupp men när mötet är slut genomförs inte beslutet och allt löper på som tidigare.

Om du fick säga några anledningar till att investera i en ledningsgruppsutveckling, vilka skulle det vara?
 1. Att vara samspelta som ledningsgrupp ger avtryck i organisationen. Det skapar tydlighet och trygghet i verksamheten om ledningsgruppen drar åt samma håll och är tydliga i sitt budskap.
 2. Ett bra Ledarskap påverkar organisationens klimat och resultat.
 3. En bra ledningsgrupp kompletterar och stöttar varandra när det gäller ledarskapsutveckling.
 4. Ett utvecklande ledarskapsarbete ger resultat.

 ”Ledarskap är kortsiktigt väsentligt och långsiktigt avgörande.” Bengt Savén

Tack Ann-Helen! En sista fråga. Finns det någonting du kan berätta om dig själv, som inte finns på hemsidan?

Min fritid ägnar jag åt att vara en närvarande Farmor – vilket ger mig energi och att vara i nuet. Matlagning och att påta i trädgården är också en stor passion som 2020 verkligen gett tid till. Under detta år ska vi , min man och jag testa ett nytt sätt att resa och upptäcka omgivningarna med vår mindre husbil även kallad plåtis, något som vi verkligen ser fram emot.

Vad innebär ett agilt arbetssätt?
29 apr 2021

Ett sätt att förstå vad ett agilt arbetssätt innebär kan vara att jämföra det...

Lena delar med sig av sina lärdomar och erfarenheter
22 apr 2021

Lena, kan du dela med dig av några lärdomar och erfarenheter som du gjort i...

[i.o.h] har flyttat!
12 apr 2021

[i.o.h] har flyttat till nya lokaler i Linköping och Luleå. Vi ber VD Roger...

By Formsmedjan. Powered by Yago