Hoppa till innehållet
22 mars 2021

Spaning av Anna Nambord

Intervjuad: Anna Nambord, Wihlborgs fastigheter, chef hållbara affärer

Vilka omvärldsfaktorer påverkar din bransch mest just nu?

Pandemin är den omvärldsfaktor som har störst påverkan på vår bransch just nu och dess effekter kommer ha påverkan på oss och våra kunder även på längre sikt.  

Utöver det skulle jag säga att klimatutmaningen är en viktig omvärldsfaktor som påverkar vår bransch.

Vilka konsekvenser kommer de faktorerna få?

Pandemin har förändrat tillvaron för alla. Förutom det mänskliga lidandet med många sjuka så har många företag haft stora utmaningar med att hålla sina verksamheter igång vilket resulterat i permitteringar, uppsägningar och i värsta fall konkurser. Och då sysselsättning och arbetsmarknadstillväxt är en viktig motor för vår bransch så påverkas även vår bransch.

För oss som har stort fokus på kontorsmarknaden märker vi också att samtalen om både fysisk och psykisk arbetsmiljö har intensifierats.

Vi har länge sett en trend mot fler aktivitetsbaserade arbetsytor och att digital teknik tar en allt större plats i vårt arbetsliv och pandemin har påskyndat denna utveckling. För att bygga på våra egna intryck och skapa en bredare förståelse för trender och förändrade behov har vi tillsammans med Navet gjort studien ”Kontorsmarknad i förändring”. * Läs mer och ladda ner studien här.

Rent generellt så är resultatet tudelat. Utåt visar många en positiv bild av sitt hemarbete, men samtidigt ökar sökningarna på nätet kopplat till psykosocial ohälsa, social samvaro och effektivitetshantering.  

Undersökningen visar bland annat att 80 procent förvisso är positiva eller neutrala till att arbeta hemifrån och preferensen för att arbeta hemifrån har ökat med 170 procent under den här tiden men samtidigt visar den också tydligt att många upplever stora nackdelar med hemarbete. Man uttrycker avsaknad av gemenskap och behovet av social samvaro – sökningar kopplat till detta har ökat med 940 procent. Sökningar kopplade till psykisk ohälsa och ergonomi har också ökat markant.

Jag menar att det byggs upp en arbetsmiljöskuld (både fysisk och psykosocial) som många arbetsgivare kommer behöva hantera i framtiden. Här behöver chefer och HR ta steget fram och lyfta både det ansvar vi som arbetsgivare har, och komma med innovativa lösningar kring arbetsgivarerbjudandet för att matcha justerade behov och det hitta det format som är bäst för respektive verksamhet. Detta kräver att man gör vissa aktiva val vilket också kräver mod. Flera arbetsgivare börjar nu meddela hur de vill arbeta efter Covid och jag tror det är viktigt ur ett employer-branding perspektiv.

Jag tror att vi i vår bransch behöver bli än mer lyhörda och flexibla i våra erbjudanden.  Kanske kommer vi utöver aktivitetsbaserade kontor behöva erbjuda olika typer av aktivitetsbaserade mötesplatser. T.ex en innovationshub, flera mötesrum på olika geografiska platser (med hög service för att skapa en god upplevelse) och därtill ergonomiska och tysta skrivbordsmiljöer (att boka/dag). Behovet och önskan om flexibilitet kommer generera fler hybridlösningar (med större individanpassning) där arbetsgivare, utöver det traditionella kontoret, också erbjuder arbetsplatser närmare hemmet för anställda med längre pendling, exempelvis i form av co-workinglösningar.

Det finns alltså inte ett generellt svar på hur framtidens arbetsplats kommer att se ut. Detta då verksamheter har olika behov och olika förutsättningar. Ostört arbete och en lugn miljö kan vara viktigt i en verksamhet, medan det för andra är kreativitet och möten som är centralt. Men oavsett bransch så har behovet av mötesplatser utan digitala filter och där medarbetarna kan samverka och utvecklas ökat markant. Det mänskliga mötet ger näring åt företagskulturen och är en katalysator för innovation. 

Så, även om teknikutvecklingen och beteendeförändringar nu sker i snabb takt så är de grundläggande behoven fortsatt desamma. Att känna att det man gör har ett värde och att tillhöra en gemenskap. Det behöver vi hitta nya former för.

Klimatutmaningen

Vår bransch står för stora utsläpp, framför allt i byggskedet. Vi ser att fler intressenter nu ställer högre krav och har förväntningar på att vår bransch ska ta ansvar för att det vi bygger ska vara hållbart både för människor och miljö.

Det finns flera initiativ i branschen för att driva på denna utveckling. Bland annat LFM30 (lokal färdplan Malmö) där staden tillsammans med byggherrar går samman för att dela kunskap och ta fram innovationer för att införa ett cirkulärt tänk och minska den klimatpåverkan som vår bransch ger upphov till.  

Branschen har länge varit bra på att miljöcertifiera nybyggnationer, men egentligen så är det bästa att vi återbrukar, tillvaratar och effektiviserar de byggnader vi redan har. Här dyker många olika initiativ upp på marknaden just nu, både avseende återbruk av byggmaterial och av möbler/inredning. Vi börjar även se att fler kunder ställer frågor kring miljö och hållbarhet vilket ju är jättebra, men det är fortsatt begränsat. Här behöver vi bli bättre på att visa på hållbara alternativ som inte bara innebär att riva ut det befintliga utan att tillvarata det som finns och även att göra hela processen så effektiv som möjligt. Det händer mycket inom det här området nu och för att trenden ska växa sig starkare – så vill jag också uppmana dig som verksamhetsledare och beställare att ställa krav på oss gällande detta.

Vilket medskick/råd skulle du ge en yngre ledare i din bransch?

Vi lever i en unik tid, där kartan ritas om på många områden. Det är utmanande - men kriser ger också möjligheter – både för individer och företag. Var lyhörd och nyfiken och testa nya ideer – både dina egna och sådana som kommer från medarbetare och kunder! På så sätt utvecklar du den verksamhet du befinner dig i och du är samtidigt med och påverkar samhället i positiv riktning.

Vad innebär ett agilt arbetssätt?
29 apr 2021

Ett sätt att förstå vad ett agilt arbetssätt innebär kan vara att jämföra det...

Lena delar med sig av sina lärdomar och erfarenheter
22 apr 2021

Lena, kan du dela med dig av några lärdomar och erfarenheter som du gjort i...

[i.o.h] har flyttat!
12 apr 2021

[i.o.h] har flyttat till nya lokaler i Linköping och Luleå. Vi ber VD Roger...

By Formsmedjan. Powered by Yago