Hoppa till innehållet
15 april 2021

När behövs konflikthantering, Annica?

Kan du ge exempel på situationer när vi behöver bearbeta konflikter på arbetet?

På en arbetsplats är det helt normalt att det uppstår konflikter. Tar vi tag i konflikter leder det ofta till utveckling. Det är viktigt att hantera konflikter när:

 • konflikten tenderar att ta energi
 • vi tappar fokus på arbetsuppgifterna
 • vi blir ineffektiva
 • individer mår dåligt

När enskilda individer och/eller verksamheten blir lidande helt enkelt!

Kan man förebygga improduktiva, onödiga konflikter?

Anledningen till att det uppstår konflikter är ju ofta att något viktigt står på spel. Det handlar ofta om att vi har en engagerad personal som vill något. Men det är ju inte alltid som vi vill samma sak. Vi kan dock undvika konflikter som är onödiga genom att:

 • tydliggöra förväntningarna på medarbetarna
 • skapa gemensamma spelregler på arbetsplatsen
 • vi lär känna varandra
 • vi lär oss tala ”med varandra” istället för ”om varandra”
 • avsätta tid för att kommunicera om stora och små frågor. Vad fungerar idag och vad borde vi göra annorlunda?
 • hantera sakfrågor som sakfrågor. Undvik alltså att hantera sakfrågor på personnivå.
 • arbeta med perspektivtagning. Att vi lär oss att se saker och ting utifrån andra människors perspektiv. Inte ta för givet att mitt sunda förnuft är samma som ditt sunda förnuft.
Kan det vara utvecklande med konflikter?

Ja, det är en möjlighet att hitta nya lösningar och vägar framåt. De som är inblandade har en möjlighet att utvecklas som människor och relationen mellan dem kan utvecklas på ett konstruktivt sätt. Även nya arbetssätt kan komma ur en genomförd konflikthantering. Det är av stor vikt att inledningsvis hjälpa de inblandade till en gemensam beskrivning av vad som har hänt och varför.

Vilka erfarenheter har du själv av konflikthantering?

Jag har arbetat med konflikthantering både i privat och offentlig verksamhet i många år. I mina olika uppdrag har jag sett att en konstruktivt hanterad konflikt kan leda till stor utveckling både för verksamheten och individerna.

Vid vilka tillfällen är det lämpligt att ta hjälp av utifrån?

Alla inblandade på arbetsplatsen är en del i systemet och därför även i konflikten, alla behöver också vara delaktiga i lösningen. Även chefen är en del av systemet, därför tänker jag att det kan vara bra att ta stöd av en extern part i konflikthanteringen. Det är inte alltid som vi som konsulter behöver gå in i gruppen, ibland kan det räcka med en konsultation.

Tack Annica! En sista fråga. Finns det någonting du kan berätta om dig själv, som inte finns på hemsidan?

Jag älskar kallbad! I lördags var jag ute i strålande sol och badade i 1-gradigt vatten. Hela den dagen kände jag en klarhet i tankarna och en härlig energi i kroppen. Detta är något jag verkligen kan rekommendera!

Vad innebär ett agilt arbetssätt?
29 apr 2021

Ett sätt att förstå vad ett agilt arbetssätt innebär kan vara att jämföra det...

Lena delar med sig av sina lärdomar och erfarenheter
22 apr 2021

Lena, kan du dela med dig av några lärdomar och erfarenheter som du gjort i...

[i.o.h] har flyttat!
12 apr 2021

[i.o.h] har flyttat till nya lokaler i Linköping och Luleå. Vi ber VD Roger...

By Formsmedjan. Powered by Yago