Hoppa till innehållet
22 april 2021

Lena delar med sig av sina lärdomar och erfarenheter

Lena, kan du dela med dig av några lärdomar och erfarenheter som du gjort i de uppdrag du haft, innan du började på [i.o.h]?

Ensam är inte stark

Den främsta framgångsfaktorn för dig som chef och ledare är att:

 • coacha, stötta och leda dina medarbetare
 • få dina medarbetare att må bra, känna sig sedda och prestera
 • visa dina medarbetare tillit
 • bygga bra team
 • ha högt i tak, skapa ett klimat där man vågar.

Situationsanpassat ledarskap

Det finns ingen patentlösning på ledarskap. Man måste anpassa sitt ledarskap utifrån individ och situation. Det gäller att möta alla människor där de befinner sig just nu, vara engagerad, vara lyhörd, våga gå nära.

Våga vara chef

Det är inte lätt att vara en bra en bra chef. Att våga ta ansvar för det som inte alltid är lätt och roligt är något som du lär dig undan för undan. Viktiga ledord för ledarrollen är

 • Engagemang
 • Empati
 • Erfarenhet

Man behöver ett varmt hjärta och samtidigt hålla sin tanke klar! När du fått dina medarbetares förtroende, har du också fått legitimitet att fatta och genomföra de svåra besluten. En erfaren chef är GULD värd.

 Långsiktighet och hållbarhet, i stort och smått.

Vi som ledare måste ha fokus och ett långsiktigt perspektiv på vad som är uppdraget, målet, det önskade resultatet och syftet med vårt uppdrag.

Men ledaren måste också vara öppen och lyhörd för vad som händer i vardagen, utan att tappa fokus på vad som är det långsiktiga målet med sin verksamhet.

Min filosofi är att ”inget är hugget i sten”. Om något inte blivit som man tänkt, så får man göra om (gör om, gör rätt!) Var aldrig rädd för att våga ta ”osäkra” beslut men var prestigelös om du inser att något måste ändras.

 Det enkla är oftast det mest effektiva

Var dig själv, krångla inte till det. Ställ frågor till dig själv och till din medarbetare, som får er bägge att reflektera och tänka till.

”Vad är det värsta som kan hända?” Den frågan är bra att ställa både till andra och sig själv. Sammanfatta varje dag med att reflektera över tre saker/händelser som varit bra idag!

Kan du dela med dig av några lärdomar och erfarenheter som du gjort i de uppdrag du haft under perioden på [i.o.h]?

Att arbeta som konsult är mycket lik ledarrollen.

Du slipper vara chef. Däremot måste du, precis som i ledarrollen, lyssna, vara lyhörd, aldrig komma med en patentlösning för att du arbetat med liknande problem, i liknande organisationer förut. Du måste lyssna och möta kunden där kunden är och aldrig ha förutfattade meningar om hur lösningen bör/ska se ut.

Skulle jag kunna leva med den förändring jag föreslår kunden att införa?

Den frågan har alltid varit viktig för mig att kunna svara ”-JA!” på.

[i.o.h] fokuserar på att skapa långa relationer och långsiktigt hållbara lösningar tillsammans med kunden.

Detta stämmer med hur jag vill arbeta och är något jag ser som en framgångsfaktor som konsult.

 Min erfarenhet är min legitimitet.

Jag har grundat alla mina uppdrag i den kunskap och erfarenhet jag byggt upp under mina mer än 20 år som chef och dessförinnan många år som medarbetare. Att jag har fått bygga på mina tidigare yrkes- och livserfarenheter har gett mig en stor trygghet i min roll som konsult.

Roligt att få vara den som ”gör”, i stället för den som leder de som ”gör”.

Efter många år där jag haft medarbetare/sakkunniga som genomfört konkreta uppdrag beställda av mig, fick jag återigen bli den som själv utför och levererar. I organisationsöversyner, i ledningsgruppsutveckling, i utbildningsdagar har jag återigen fått tänka strategiskt, arbeta strukturerat och i samarbete med den som beställt uppdraget av [i.o.h] och mig.

Hur har du upplevt dina 9 år på [i.o.h]?

Fantastiskt roligt! Från att ha varit högsta chef – ett ofta ensamt arbete – blev jag en i [i.o.h]-teamet! Jag har alltid tyckt om kulturen som råder inom [i.o.h], där vi:

 • stöttar varandra
 • delger varandra våra kunskaper
 • hjälper till att utveckla varandra
 • tar ansvar för både oss själva, varandra och [i.o.h]
 • inte minst, har mycket roligt tillsammans
När har du gjort ditt sista uppdrag som konsult i [i.o.h]?

Det blev ett väldigt speciellt avslut i och med pandemin 2020. Jag skulle egentligen ha slutfört mina sista uppdrag förra året. Men när pandemin kom fick jag lägga pågående uppdrag på is.  Nu under 2021 slutför jag det sista - för Linköpings Universitetsledning,  där jag till och från under alla mina 9 konsultår arbetat med organisationsöversyner, organisationsutveckling, ledningsgruppsutveckling, konflikthantering samt individuell coachning. De tre år jag från början planerat att arbeta som konsult blev till nio – men nu är det slut, jag lovar!

Vad ger du för råd till den som vill gå in i konsultbranschen?

Skaffa kollegor,  på ett eller annat sätt. Du behöver en hemmaplan, tillhörighet, bollplank. För du är ensam där ute i dina uppdrag och - ”Ensam är inte stark.”. 

Roger, har du några väl valda ord du skulle vilja dela med dig av, vad gäller Lena och hennes tid på [i.o.h]?

Det har varit en ynnest att få ha Lena som kollega i [i.o.h]. Hon kom in med en lång och gedigen erfarenhet, som hög chef i offentlig sektor. Tillsammans med hennes personliga egenskaper som lugn, metodisk och prestigelös har hon skapat ett stort värde i [i.o.h], både nu och i framtiden.

Lena har varit ett mycket värdefullt bollplank till oss alla andra i [i.o.h] i svåra konsultsituationer.

I de uppdrag som Lena har genomfört har kunderna varit mer än nöjda.

Jag kommer i framtiden när jag står inför knepiga situationer ställa mig frågan: ”- Hur skulle Lena ha gjort?”.

Vi , Roger Hademalm och Stefan Lundgren, firar sista april och vårens ankomst,
30 apr 2024

 med planering inför nästa seminarium i chefs- och ledarprogrammet med...

[i.o.h] har fått förstärkning! Välkommen Cecilia!
10 apr 2024

Hej och välkommen Cecilia Franzén! Hur känns det att bli en i laget? Hej och...

Developing collaborative relationships
26 mar 2024

Discover the secrets to working together successfully in today's...

By Formsmedjan. Powered by Yago