Hoppa till innehållet
3 maj 2021

Spaning av Stefan Carlson, CTO i Stockholms Stad

Intervjuad: Stefan Carlson, CTO i Stockholms Stad

Vilka trender ser du som kommer påverka vårt samhälle mest de närmaste 3 åren?
 • Digitaliseringen
 • Nya arbetssätt
 • Polarisering
Vilka konsekvenser kommer de trenderna ge?

Digitaliseringen: Vi människor är väldigt snabba att överskatta effekten av ny teknik på kort sikt, samtidigt är vi lika bra på att underskatta den långsiktiga effekten.

Jag ser på kort sikt inga dramatiska förändringar jämfört med idag, men jag ser att vi stadigt blir mer och mer IT-beroende. Digitaliseringen har väldigt många fördelar som vi ska utnyttja, men samtidigt riskerar den också göra oss mer sårbara.

För individen har digitaliseringen inneburit tjänster som mobilt bank-id, nya betallösningar, sociala media osv. Du har hela världen i fickan, och livet blir på många sätt mycket enklare. Samtidigt är vi fortfarande bara i början på den här utvecklingen. Och vi måste alla ha någon form av beredskap för vad som händer om IT-tjänsterna inte är tillgängliga. Hur skulle din vardag se ut om internet slutade fungera i en vecka? En månad?  

Hur påverkar digitaliseringen samhället, vårt land, världen? Mycket är väldigt positivt. Digitalisering är nödvändigt och rätt använt både effektiviserar och höjer det kvaliteten i processer och tjänster i samhället m.m. Men det finns risker också. Sårbarheter. Väldigt många kommuner, regioner och myndigheter har t.ex. IT-tjänster från amerikanska molnjättar. Vad händer om USA bestämmer sig för att, t.ex. i ett handelskrig mot Europa, förbjuda EU-länder att använda dessa tjänster? Bank-id är ett annat exempel, ett företag som ägs av ett antal banker, vars tjänster en stor majoritet av oss svenskar använder vid identifikation. Hela vår identitetshantering är i händerna på privata företag. Google eller Apple skulle också när som helst kunna bestämma sig för att stänga av Bank-id-appen.
Digitalisering gör stor nytta, men det behövs en bredare debatt på både nationell nivå och på EU-nivå om vad man kan kalla digital suveränitet. Ju mer vi digitaliserar desto mer beroende blir hela samhället av detta.

IOT, Internet Of Things, 5G, Big Data och AI. Som sagt är vi bara i början på utvecklingen och nya tekniker och tjänster kommer att komma som förändrar vår vardag. Trafikflöden som till synes av sig själv flyter på utan störningar, snabbare och smartare processer, nya transportsätt, kortare ledtider och mer rättssäkra beslut etc. Den bästa tekniken som finns i framtiden är osynlig. ”Världens smartaste stad” är en stad där allt bara funkar utan att du som medborgare behöver tänka på hur eller varför. Det kanske är en utopisk vision men den är i allra högsta grad eftersträvansvärd, och all steg vi kan ta i riktningen mot höjd livskvalitet och ett bättre samhälle är steg i rätt riktning. Så länge vi tänker helhet, inkluderande och gör det långsiktigt hållbart.    

Nya arbetssätt. I samband med pandemin är det många som förändrat sitt sätt att arbeta. För de som haft möjligheten har det blivit en markant skillnad på hur mycket mer vi börjat arbeta hemifrån. Av denna förändring hoppas och tror jag, även då pandemin är över, att vi får ett bättre och mer hållbart samhälle, både på makro-nivå och mikro-nivå.

På mikro-nivån är det många som under pandemin fått ihop livspusslet på ett helt annat sätt än tidigare, samtidigt som produktiviteten ökat. Men kontoren kommer inte att försvinna. En bra framtid är som jag ser det en kombination av det bästa av två världar.
På makro-nivån kan samma trend bl.a. ge positiva effekter på t.ex. klimatet. Minskat resande. Ett intressant fenomen som det börjat talas om är ruralisering, dvs motsatsen till urbaniseringen. Att fler och fler väljer att flytta ifrån storstaden för att komma närmare naturen (eller kanske ifrån trängseln) kommer att bli en intressant trend att följa.

Polariseringen. Detta är något som oroar mig. Sociala media har drivit fram fenomenet med åsiktsbubblor som uppstår där individer hittar likasinnade och utvecklar ett onyanserat sätt att se på världen. Vi låser in oss i åsiktsbubblorna, där alla tycker som jag och inget nytt perspektiv tillåts komma fram, där det skapas ett fiendskap mot andra utanför gruppen och en polarisering uppstår. Men det som oroar mig mest är tendensen jag ser att faktabubblor också börjar växa fram parallellt med detta. Här pratar vi inte om åsikter längre utan om att helt falsk och påhittad information presenteras, accepteras och sprids som fakta. En falsk nyhet med populistisk rubrik kan dessutom ofta få mycket snabbare spridning än en välgrundad, nyanserad sanning. Kanske inte så tydligt i Sverige än men oroväckande tydligt i andra delar av världen. Och det här utnyttjas mer och mer av både kommersiella och politiska krafter. Så kallade bottar (förkortning av robotar) skriver och skapar ”alternativ fakta” som sprids på sociala medier i syfte att påverka, splittra, söndra och kontrollera.
Utvecklingen kan gå åt två olika håll. Antigen får vi ett än mer polariserat samhälle, som vi kan se i t.ex. USA som den senaste tiden mer eller mindre varit på väg att förgöra sig själva inifrån. Eller, vilket jag hoppas och väljer att tro på, så uppstår det en motkraft mot den här tendensen - en slags modern version av 1700-talets upplysningstid. Där kritiskt tänkande och sund skepticism blir vägen framåt igen. Oavsett vilka grundläggande ideologier du har.  

Vilka omvärldsfaktorer påverkar din bransch mest just nu?
 • Åldrande befolkning
  • Färre ska försörja fler, fram till år 2040 väntas antal personer över 65 år i Stockholm öka med 65 procent. Ställer nya krav på samhället.
 • Urbanisering/ruralisering
  • Länge har vi sagt att Stockholm växer som aldrig förr, att motsvarande ca två ledbussar med människor flyttar in varje dag. Frågan nu är vad som kommer att hända i framtiden och hur vi påverkas av detta, om det blir fortsatt urbanisering eller om trenden vänder.
 • Klimatutmaningen
  • Klimatet är kanske vår tids absolut störta utmaning. Hur hanterar vi detta i kombination med behovet av tillväxt för att samhället ska fungera? Vi måste hitta ett system som är långsiktigt hållbart.
Vilket medskick/råd skulle du ge en yngre ledare i din bransch?

Lyssna på erfarenheten från historiken och från dina äldre kolleger. Ta aktivt med dessa lärdomar i allt det du gör. Men tillämpa också kritiskt tänkande och sund skepticism, och lär dig att lita på dig själv. När man är ung och oerfaren är det lätt att tro att alla runt omkring dig vet allt och har de klokaste svaren. Låt dig inte luras av den illusionen – våga tänka själv och utmana.

Vad innebär ett agilt arbetssätt?
29 apr 2021

Ett sätt att förstå vad ett agilt arbetssätt innebär kan vara att jämföra det...

Lena delar med sig av sina lärdomar och erfarenheter
22 apr 2021

Lena, kan du dela med dig av några lärdomar och erfarenheter som du gjort i...

[i.o.h] har flyttat!
12 apr 2021

[i.o.h] har flyttat till nya lokaler i Linköping och Luleå. Vi ber VD Roger...

By Formsmedjan. Powered by Yago