Hoppa till innehållet
6 maj 2021

Vad är pedagogisk design, Birgitta?

Vi frågar Birgitta Lindahl vad pedagogisk design är. Birgitta har lång erfarenhet av pedagogisk design både som chef och som konsult.

Chefer och ledning erfar ofta på olika sätt vad som behöver åstadkommas för att utveckla en verksamhet i stort eller smått. Man ser VAD som behöver åstadkommas men fastnar ibland i HUR man ska gå till väga? Finns det vägar att gå som vi inte tänkt på? Finns det sätt att arbeta som vi inte tänker på? Finns det erfarenheter vi kan ta del av? Osv osv… Ni behöver inte stå ensamma.

Pedagogisk design innebär för oss att utarbeta en strategi, en struktur och en plan för genomförande av en utvecklingsinsats hos er, stor eller liten, över kortare eller längre tid som utgör stöd för lärande och utveckling. 

Det innebär en plan som är förankrad i era mål och syften med insatsen, som tar hänsyn till målgrupp, deltagares vardag, erfarenheter och utmaningar. Det innebär en plan som skräddarsys utifrån det resultat ni vill uppnå. VAD ska uppnås? HUR ska det synas och märkas i vardagen?
Det kan vara upplägg som gäller allt från individuella ledarinsatser, seminarier, inspirationsdagar till stora konferenser.

Hur kan det se ut?

- Utifrån en dialog med dig/er som uppdragsgivare tydliggör vi tillsammans syfte och önskan om avtryck i verksamheten.

- Vi definierar tillsammans målgrupp.

- Vi samtalar tillsammans om omfattning och tid.

- Vi för en dialog angående behov av delaktighet och förankring – vilka och hur ?

- Tillsammans diskuterar vi behov av samverkan i genomförandet.

- Ska ni själva genomföra allt, delar eller endast vara med i planering och utvärdering? 

- Ska vi som konsulter vara med i genomförandet helt eller delvis eller endast ansvara för ett professionellt upplägg?

- Finns behov av andra samarbetspartner exempelvis eventbolag eller specialistkompetens inom något område?

- Vi kontaktar eventuella samarbetspartner och vi tar fram förslag till struktur, innehåll och upplägg, 

- Förslaget förankras hos er som uppdragsgivare och resurssätts.

- Vi genomför uppföljning och utvärdering tillsammans med er.

- Vi strävar efter ”högt i tak” där idéer byts och bryts.

Förtrogenhetskunskap

Vår erfarenhet och vår förtrogenhetskunskap inom pedagogiska processer gör att du som uppdragsgivare kan känna dig trygg i att ta vår hjälp med ett helhetsgrepp.
Att arbeta med den pedagogiska designen av en utvecklingsinsats kan innebära att: 

- vi enbart tar fram strukturen för hela insatsen

- vi genomför delar

- vi genomför allt

- vi genomför tillsammans med representanter från er verksamhet och/eller andra aktörer.

Vi kan hjälpa er finna vägar att:

- Optimera lärandet genom ett målgruppsanpassat upplägg

- Öka motivationen genom upplägg baserat på relevant kunskap, kompetens och variation

- Nyttja den samlade kompetensen inom er verksamhet 

- Se möjligheter och vägar med nya ögon

- Möjliggöra att resurser som satsas ska komma att synas och märkas i verksamheten över tid.

Vad är avgörande för en bra utvecklingsinsats?

- Det finns ett tydligt syfte med utvecklingsinsatsen. Vad ska uppnås? Vad ska synas – märkas i vardagen? Vad ska deltagarna bära med sig efter avslutad insats?

- Hur ser målgruppen ut? Erfarenheter? Vardag? Utmaningar? Anpassa insatsen efter det.

- Vilka framgångsfaktorer finns för en lyckad insats?

- Vilka ”snubbeltrådar” bör undvikas?

- Tid och omfattning? Anpassa till målgrupp och syfte.

- Lämplig plats fastställs utifrån aktuellt upplägg.

- Vilken metodik är framgångsrik för optimalt individuellt och gemensamt lärande?

- Vilken kompetens behövs för genomförande? En eller flera? Varifrån ska kompetensen hämtas? Varför just den kompetensen? 

- Vilket behov och vilken form av förankring inom aktuell verksamhet och organisation finns.

Vilka erfarenheter har du av pedagogisk design?

Jag har innan jag började på IOH en mångårig erfarenhet som beställare av olika former av utvecklingsinsatser utifrån mina dåvarande chefs- och ledaruppdrag.
Jag ansvarade även i tidigare roller för planering och genomförande av större projekt och utvecklingsinsatser.
För mig har det varit viktigt att en inspirationsdag, en konferens runt ett specifikt ämne, en utvecklingsinsats etc. ska ge resultat och upplevas meningsfull av medarbetarna. Den önskan tror jag att jag delar med alla chefer. Min erfarenhet är också att många ögon, idéer och tankar behövs för att bana väg när utveckling pågår. 

Min resa inom IOH startade för 16 år sedan och där har jag haft förmånen att arbeta med såväl utvecklingsinsatser av olika slag som analyser och översyner. Jag har både designat upplägg och genomfört insatser ensam eller tillsammans med kollegor och/eller samarbetspartners inom olika typer av verksamheter.

Några roliga minnen är exempelvis:

- Flera stora konferenser med upp till 250 medarbetare över flera dagar genomfördes i samarbete med såväl uppdragsgivare som ett eventbolag på uppdrag av ett stort försäkringsbolag.

- Utvecklingsprogram för ledningsgrupper inom både företag och offentlig verksamhet där individen och individens vardag stått i centrum. 

- Professionellt nätverk för processledare i syfte att stärka rollen och dela kunskap och erfarenheter. Vi arbetade utifrån en gemensamt framtagen metodik som bottnat i deras egen vardag. 

- Design och genomförande av en ”Kunskapsjakt” inom en större organisation där ”alla var med” för att ledningen skulle kunna samla in organisationens samlade tankar inom ett specifikt område.

- Visionsarbete i olika form. Vi tog en gång fram och tryckte en tidning med rubriker, foton och textinnehåll ”Vår organisation om 10 år – vad skriver man då om oss?” Vi designade upplägget och genomförde tillsammans med uppdragsgivare och samarbetspartner.

Finns det något du kan berätta om dig själv som inte finns på hemsidan?

Jag har precis skaffat en liten valp och har i och med det fått ”småbarn” på nytt med alla utmaningar och all glädje det innebär.

Sen har jag faktiskt gått barfota över glödande kol….... 

 

Vad innebär ett agilt arbetssätt?
29 apr 2021

Ett sätt att förstå vad ett agilt arbetssätt innebär kan vara att jämföra det...

Lena delar med sig av sina lärdomar och erfarenheter
22 apr 2021

Lena, kan du dela med dig av några lärdomar och erfarenheter som du gjort i...

[i.o.h] har flyttat!
12 apr 2021

[i.o.h] har flyttat till nya lokaler i Linköping och Luleå. Vi ber VD Roger...

By Formsmedjan. Powered by Yago