Hoppa till innehållet
20 maj 2021

Att leda utan att vara chef låter intressant, Per.

När leder du utan att vara chef?
Klicka för sammanfattning på youtube.

När du i din roll utövar påverkan/ledarskap utifrån en plattform där det tydligt sägs att ditt uppdrag är att arbetsuppgiften genomförs. Men begränsning är att den formella chefsrollen inte ligger på dig.

Du kan alltså inte ”tvinga” någon att utföra arbetsuppgifter. Oftast är det så att lönesättningar inte ingår i den rollen. Dvs arbetsgivaransvaret ligger inte på dig.

Vad skiljer en traditionell ledarskapsutbildning från Er utbildning ”Att leda utan att vara chef”?

Utbildningen bygger på deltagarnas egna erfarenheter i rollen som ledare utan att vara chef. Eftersom du inte kan ”beordra” andra att utföra arbetsuppgifterna behöver jag lära mig att påverka och skapa förutsättningar för att motivera andra att utföra arbetsuppgifterna.

Varför, tycker du, att företag och organisationer bör investera i denna utbildning?

För att öka medvetenheten och få en bättre förståelse för vad ett bra ledarskap innebär. Deltagarna får konkreta verktyg att hantera olika situationer, vilket ger ledaren fler alternativ att lösa situationen på.

Det ger en bra grund för att förstå vilka förväntningar som finns på mig som ledare.

Deltagarna lär sig att bli bättre frågeställare och när de själva behöver ingripa alternativt lämna vissa saker till gruppen att lösa.

Kan du beskriva, grovt, ett upplägg?
  • Skapa en bild över vad rollen innebär och tydliggöra uppdraget.
  • Tydliggör rollens ansvar och vilka ansvar som åligger chefskapet. Peka på vikten att det finns olika alternativ att se på olika saker.
  • Kommunikationen är central. Framför allt 3 verktyg arbetar vi med inom området kommunikation.
  1. Coachande förhållningssätt, bygger på öppna och utmanande frågor
  2. Återkoppling, både på det som är bra och på det som behöver medvetandegöras
  3. Metakommunikation, när samtal/dialog går snett när vi inte når/förstår varandra. Då behöver vi prata om det!
  • Motivation/drivkrafter finns med som ett viktigt inslag och där gäller det att belysa möjligheter och begränsningar inom området
  • Gruppfenomen och gruppers utvecklingsfaser presenteras och möjlighet till egenreflektion finns
  • Vad innebär det att ”stå längst fram”, presentera och vara representant för sin verksamhet med möjlighet till feedback från övriga deltagare
Vilka erfarenheter har [i.o.h] av att genomföra utbildningen?

Vi har lång erfarenhet, runt 17år. Både av företagsspecifika uppdrag och öppna kurser där deltagare från olika verksamheter har funnits

Så, vem bör gå den här utbildningen hos Er på [i.o.h]?

Du som har uppdrag där du utövar någon form av instruerande roll, projektledare, samordnare, områdesansvarig, och gör det över tid.

Tack Per! En sista fråga. Finns det någon positiv händelse du gärna vill dela med dig av, under dina år som konsult när det gäller utbildningen ”Att leda utan att vara chef”?

När deltagarna tar till sig verktygen och provar det i verksamheten och ser skillnaden! Då är det kul att vara konsult!

Många gånger får vi frågan, ”- Går våra chefer också på en sån här kurs?”.

Vad innebär ett agilt arbetssätt?
29 apr 2021

Ett sätt att förstå vad ett agilt arbetssätt innebär kan vara att jämföra det...

Lena delar med sig av sina lärdomar och erfarenheter
22 apr 2021

Lena, kan du dela med dig av några lärdomar och erfarenheter som du gjort i...

[i.o.h] har flyttat!
12 apr 2021

[i.o.h] har flyttat till nya lokaler i Linköping och Luleå. Vi ber VD Roger...

By Formsmedjan. Powered by Yago