Hoppa till innehållet
30 september 2021

Jokkmokks kommun investerar i ett ledarskapsprogram

Vad är det för program du och Roger ska leda?

Ett ledarprogram som är uppdelat i 4 seminarier under hösten/vintern för alla chefer i Jokkmokks kommun. Det ska verkligen bli spännande att få jobba med alla chefer i Jokkmokks kommun.

Vilka är de bärande delarna i detta specifika program?

Vi står för struktur, övningar, ramar för seminariet samt ser till att vi håller i den röda tråden. Förväntningar finns på hög deltagaraktivitet.

Seminarieserien är uppdelad i följande huvudmoment:

  • Att leda sig själv
  • Att leda en annan
  • Att leda verksamhet/grupp
  • Att leda i förändring

Vi har en hög ambition med att ta med Jokkmokks kommuns olika aspekter på ledarskap/ medarbetarskap i möjligaste mån.

Varför bör företag och organisationer investera i denna typ av program?

Att få distans till vardagen med jämna mellanrum och att reflektera över tillståndet i organisationen är alltid välkommet ur många olika perspektiv.

Stanna upp och bottna i olika områden inom ledarskapet kan i sina bästa stunder leda till andra handlingar/val. Framför allt att på ett mer medvetet plan fundera över:

  • Hur utövar jag ledarskapet i vardagen?

 Vi brukar säga att cheferna är på träningsläger.

 Kan du beskriva metodiken?

Vi utgår från deltagarnas vardag i möjligaste mån. Vi är inga lärare. Som Mintzberg sa ”You can`t create a manager in the classroom”. Metodiken bygger på ett experimentellt lärande som innebär att deltagarna försätts i olika situationer och frågeställningar som sedan processas och teoretiseras där det har sin givna plats.

Övningarna har en central och viktig roll i seminarierna.

Tack Per! En sista fråga. Vad är det som jag, en erfaren ledare, kan lära/få insikt i, om jag går detta program?

Grundambitionen är att deltagarna får med sig verktyg och handlingsmönster som är värdeskapande i vardagen.

Välkommen till [i.o.h] Victoria Molin
12 okt 2021

Hej och välkommen Victoria! Hur känns det att bli en i laget? Det känns...

Oskar Aili lämnar [i.o.h]
3 okt 2021

Oskar, du lämnar ioh, hur kommer det sig? Jag vill börja med att säga att jag...

Vad kan det svenska försvaret om ledarskap?
27 sep 2021

Hans, du deltog i en av Försvarshögskolans utbildningar, Utvecklande...

By Formsmedjan. Powered by Yago