Hoppa till innehållet
8 april 2020

Ledarskap i utmanande tider

Vi är i ett extraordinärt läge, det är svåra och utmanade tider och nu prövas ledarskap, medarbetarskap och medborgarskap. Det är nu som ledarskapet kan och behöver göra skillnad.

Det krävs ett ledarskap som samtidigt är både direkt (”här och nu”) och strategiskt (”hur gör vi sen”). Ledare som kan lyssna, reflektera, fatta beslut och vara tydlig i sin kommunikation på såväl strategisk, taktisk som operativ nivå ökar troligen chanserna att kunna hantera nuvarande situation samt komma igenom och igen så väl och snabbt som möjligt när krisen avtar och det värsta är över.

Ledare som tidigare har byggt stor trygghet, förtroende och tillit i sina organisationer och grupper har nu bättre förutsättningar att hantera situationen. Ledare som är väl förberedda, som har förmåga att vara föredöme och visa på personlig omtanke, motivation och inspiration kommer att ha bättre förutsättningar att klara nuvarande läge på ett bra sätt. De som kan nyttja det kapital av tillit de byggt upp före krisen och som samarbetar i olika former och nyttjar den kollektiva intelligensen i gruppen/organisationen kommer troligen att hitta bättre, kreativare och hållbarare lösningar.

Ledarskap under kris skiljer sig från det vanliga, normala läget. Under en kris går allting mycket fortare än normalt. Det händer saker, folk gör och säger saker hela tiden och en vanlig konsekvens av det är att man låter sig styras av händelseförloppet och detaljerna blir viktigare än helheten.

Krishantering är problemlösning under allvarlig stress.

Några tankar kring ledarskap i kris:

  • Skapa trygghet! Var närvarande, var på plats och ge stöd. Det ger viktiga signaler, ”jag är med er, vi är tillsammans i detta”. Närvaro kan just nu också vara digitalt. För att få fullt mandat krävs närvaro.
  • Informera! Informera även om du inte har något att berätta just nu. Det är också information.
  • Behåll helhetsperspektivet! En ledare ska uppfattas fatta rätt beslut och säga rätt saker. Visa att du menar det du säger och gör. Lova inget som du inte kan hålla. Det kan vara lätt hänt i pressade och stressfyllda lägen
  • Hållbarhet över tid! Gör vi rätt saker? Reflektera och fråga dig ständigt. Det som var rätt beslut igår kanske inte är det idag.
  • Gör inte allt själv! Var inte ensam, nyttja den kollektiva intelligensen och sök samarbete och nya lösningar med andra.
  • Säkerställ ledarskapet. Fastställ vem som tar över om du eller andra funktioner blir sjuk?
  • Återhämtning! Kom ihåg dig själv. Ge dig själv tid för återhämtning för att orka och hålla över tid.
Vi , Roger Hademalm och Stefan Lundgren, firar sista april och vårens ankomst,
30 apr 2024

 med planering inför nästa seminarium i chefs- och ledarprogrammet med...

[i.o.h] har fått förstärkning! Välkommen Cecilia!
10 apr 2024

Hej och välkommen Cecilia Franzén! Hur känns det att bli en i laget? Hej och...

Developing collaborative relationships
26 mar 2024

Discover the secrets to working together successfully in today's...

By Formsmedjan. Powered by Yago