Hoppa till innehållet
22 januari 2023

Billy lämnar [i.o.h]

Kort CV innan [i.o.h]
 • HR-chef, Domsjö Fabriker AB, 7 år
 • Organisationskonsult, PU Organisationsutveckling. AB, 5 år
 • Sanmina-SCI, Personalchef, 3 år
 • Personalchef, Sydkraft Vattenkraft/Elnät AB, 5 år
 • Personal-/kreditchef, Br. Edstrand AB, 8 år
 • Personal-/utbildningsman, Härnösands Grafit AB, 13 år
Antal År på [i.o.h], 5 år
 • Längre uppdrag:
  • Handelskammaren Mittsverige
  • Skellefteå Kraft
  • Företagsutbildarna i Örnsköldsvik
 • Typ av uppdrag:
  • Ledningsgruppsutveckling
  • Organisationskartläggning och -effektivisering
  • VD-nätverk
  • Mentorprogram
  • Chefscoaching och ledarskapsutveckling
  • Rekrytering och persontester
Kan du dela med dig av några lärdomar och erfarenheter till våra kunder från din gedigna yrkeserfarenhet?

Starta med att formulera vilket problem det är som ska angripas - välj därefter angreppssätt, metoder och verktyg. Det marknadsförs ständigt nya system, metoder och verktyg som sägs vara lösningen på det mesta, så det kan vara lätt att starta förändringsarbetet i fel ände.

Beroende på var man befinner sig i organisationen, kan man uppfatta saker väldigt olika - så ta gärna hjälp eller stöttning av en extern resurs i kartläggningar av problem eller hur processer fungerar i organisationen.

Skilj på problem och dilemman. Problem ska man lösa så att man blir av med dem. Dilemman kan inte lösas, går inte att bli av med - det gäller att hitta långsiktiga sätt att hantera dem på.

Det finns alltid ett tredje alternativ. Det händer att vi ”kör fast" i olika situationer utifrån ett ”antingen/eller-perspektiv”, dvs. man ser bara två möjliga alternativ och båda framstår som dåliga. Men det finns alltid ett tredje alternativ (minst), men det kan kräva att man ändrar sitt perspektiv på situationen, ibland på ett ganska radikalt sätt.

Vad tar du med dig för erfarenheter i ditt fortsatta liv?

Ja, det är nog åtskilligt mer än jag är medveten om. Men om jag ska lyfta fram något så utgår min människosyn och mina erfarenheter från att de allra, allra flesta vill bidra och göra bra ifrån sig på sina jobb. Det gäller såväl medarbetare som chefer och ledare. När dom inte kan eller får det så uppstår frustration, otrivsel och ibland lite oväntade beteenden. Det här bär jag med mig och försöker tänka på, för att försöka förstå såväl andras som mitt eget beteende i olika situationer.

Jag tycker också att det är i det här sammanhanget som ledarskapet har sin kanske allra viktigaste roll.

Vad var ditt mest intressanta och utmanande uppdrag som konsult, vad lärde du dig?

Många att välja bland, men ett mycket intressant och omfattande uppdrag var organisationsöversynen och organisationskartläggningen av ett affärsområde på ett energiföretag. Erfarenheterna från de uppdragen förstärkte min människosyn i enlighet med svaret på föregående fråga.

Ett annat var att vara moderator i ett nätverk för VD:ar med upp till 100 anställda. Vi kom varandra nära i nätverket och mötena präglades av stor öppenhet. Det blev uppenbart hur krävande VD-rollen kan vara även i en mindre organisation, där man inte har tillgång till stödresurser i den omfattning som man har i större organisationer.

Ett tredje handlade om att utveckla en ledningsgrupp på en folkhögskola. Här handlade det mycket om att leda en organisation som måste kunna hantera osäkerhet, snabbhet och flexibilitet utan att förlora de övergripande strategierna ur sikte.

Har du någon hälsning/tanke till [i.o.h]:s kunder?

Jag vill rikta ett stort tack och ett fortsatt lycka till, till de kunder, chefer och medarbetare jag haft förmånen att få jobba med.

Hur har du upplevt dina 5 år på [i.o.h]?

Det har varit enkelt och okomplicerat att tillhöra [ioh] och jag har verkligen uppskattar kollegornas villighet att dela med sig av kunskaper och material. Det har också varit stimulerande att vid tillfälle få delta i företagets strategiska och långsiktiga arbete

Roger, har du några väl valda ord du skulle vilja dela med dig av, vad gäller Billy's tid på [i.o.h]?

Vi är stolta och glada av att Billy ville ge sina sista yrkesår till oss så att vi fick del av hans långa erfarenhet och djupa kompetens. Billys positiva syn på människor och organisation har satt spår hos oss kollegor och de kunder han mött som alla bär med sig resten av livet. Jag blir avundsjuk på de i framtiden som kommer ha möjlighet till samtal med Billy om livet och tingens ordning.

Stort TACK för tiden hos oss och lycka till bästa Billy!

[i.o.h] har fått förstärkning! Välkommen Cecilia!
10 apr 2024

Hej och välkommen Cecilia Franzén! Hur känns det att bli en i laget? Hej och...

Developing collaborative relationships
26 mar 2024

Discover the secrets to working together successfully in today's...

Vad innebär det att vara coachande som chef?
29 feb 2024

Ett coachande förhållningssätt innebär att chefen antar rollen som en coach...

By Formsmedjan. Powered by Yago