Hoppa till innehållet
1 juni 2021

Spaning av Elin Schönqvist, COO, DOSPACE Sweden AB

Intervjuad: Elin Schönqvist, COO, DOSPACE Sweden AB

Vilka trender ser du som kommer påverka vårt samhälle mest de närmaste 3 åren?
  • Digitaliseringen
  • Ökad flexibilitet av arbetsplats och arbetstider
  • Hållbarhet
Vilka konsekvenser kommer de trenderna ge?

Digitaliseringen skapar möjligheter till ett förändrat levnadssätt där vi har möjligheten att arbeta precis vart vi vill och inte längre är bundna till den traditionella arbetsplatsen. Det har redan uppstått ”digitala nomader” som kan sitta på till exempel Bali och arbeta.

Bostaden får en allt viktigare roll där vi vistas alltmer. Hemarbete och e-handelns nya möjligheter gör att vi inte behöver lämna bostaden i samma utsträckning som tidigare. Detta ger i sin tur mer tid tillsammans med familjen och att vi vill utveckla eller byta bostad.

Hemarbetet och digitala mötesplatser effektiviserar arbetet samt ger andra möjligheter till kunskapsdelning.

Ökningen av e-handeln skapar nya förutsättningar för handeln. Vi handlar som aldrig förr via nätet idag. Detta innebär nya möjligheter för handeln givetvis, men det kräver en omställning av de företag som vill fortsätta vara med.

Ökad flexibilitet av arbetsplats och arbetstider gör att vi söker hybridlösningar för kontor.

Jag ser en trend att fler vill sitta hemma och jobba delvis. Arbetsgivare kommer att pressas till att erbjuda medarbetaren en större flexibilitet vad gäller detta, om de vill fortsätta att vara en attraktiv arbetsgivare.

Jag tror att arbetsplatsen kommer att bli mer av en social plattform. Vi arbetar med egna uppgifter och har vissa digitala möten hemifrån men kommer till kontoret för kreativa möten och sociala aktiviteter.

Omställningen för arbetsgivare blir att lösa nya frågor och utmaningar.

  • Hur hanterar vi arbetsmiljöfrågorna om vi arbetar minst 50% i den egna bostaden?
  • Hur ska vi arbeta med styrning och ledning?
  • Självledarskapet blir allt viktigare.

Har trenden med egenföretagandet och Gig-ekonomin delvis brutits under pandemin och att människor under pandemin sökt sig mot tryggheten i fasta anställningar inom större organisationer och företag? Vilken trend kommer att ta över efter pandemin, egenföretagandet och GIG-ekonomin eller tryggheten i större organisationer och företag?

Hållbarhet

Resorna blir färre p g a ett större miljömedvetande. Vi överväger nödvändigheten i resandet mer noggrant vilket gäller både yrkes- och privatresor. Fler möten kommer att ske digitalt, vi kommer alltmer sällan resa till London för ett 3 timmars möte.

När det gäller det privata resandet så har vi under pandemin upptäckt allt fint och vackert som finns här i Sverige. Detta kommer vi att fortsätta med.

Vi kommer att handla mer lokalförankrat, gäller både varor och tjänster. Även vårt engagemang i närområdet ökar.

Hållbarhet för individen blir allt viktigare. Generationen unga vuxna tar flera hållbara beslut.

Vi är mer kunskapstörstande när det gäller miljö och hälsa. Ett tydligt exempel är att den vegetariska mathållningen ökar lavinartat.

Hållbarhet för individen blir allt viktigare. Kraven på arbetstagaren kan nästan bli omänskliga i den nya tiden. Här finns även ett genusperspektiv. Tjejer har fortfarande högre ställda krav på sig själva och från omgivningen, än vad killar har. Vi är några väninnor som myntat uttrycket ”killräckligt” när det gäller någon uppgift vi ska lösa, ”…  säger Elin och skrattar. Jag upplever att tjejer lägger ner 100% alltid, där de sista 20% oftast inte gör så stor skillnad men tar mycket tid. Det handlar inte om att inte vara noggrann, utan om att leverera fler saker i en högre takt med ett bra resultat, inte perfekt, men tillräckligt bra för att gå vidare i processen. 

Jag upplever att många har stannat upp, under pandemin, och fått en välbehövlig paus som skapat mycket reflektion kring det egna levernet. 

Vilka omvärldsfaktorer påverkar din bransch mest just nu? Vilka konsekvenser kommer de faktorerna få?

Pandemin - Både kontorsbranschen och fastighetsbranschen står mitt i en stor omställning. Som tidigare nämnt så tror jag att hybridlösningar kommer vara en stor del av omställningen framåt. Vi ser även att stora organisationer och företag söker flexibla lösningar

Digitaliseringen - Pandemin påskyndade digitaliseringen ytterligare och vi ser att alla digitala lösningar nu är en ännu större naturlig del av vår vardag och vårt arbetsliv än tidigare. Det har förändrat sättet vi arbetar på och skapar många förutsättningar för effektivitet.

Vilket medskick/råd skulle du ge en yngre ledare i din bransch?
  • Håll dig uppdaterad - det pågår väldigt mycket i världen, se till att omvärldsbevaka ordentligt.
  • Fundera en gång extra på vad som är viktigt för dig - du kan göra allt, men det orkar ingen. Se till att fundera på vad som är viktigt för dig och skapa en hierarkiordning som gör det enkelt för dig att prioritera efter den.
  • Strukturera dig - Skapa ordning och reda. Sätt mål efter dina prioriteringar och se till att skapa en struktur du orkar med över tid. Ingen är bäst på allting hela tiden, prioriteringar förändras över tid.
  • Se till att du har stöd - Vi arbetar idag under omständigheter som är ganska så kluriga, digitaliseringen och individualismen är överhängande och det är inte ovanligt att känna sig ensam. Se till att du har en coach, mentor, kollegor, ett starkt team nära dig eller en chef som stöttar dig (en eller alla, ditt val). Ensam är inte alltid stark!
Spaning av Caroline Johansson, personalchef, Jokkmokks kommun
10 jun 2021

Intervjuad: Caroline Johansson, personalchef, Jokkmokks kommun Vilka trender...

Spaning av Anja L Sundberg, pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström, Regeringskansliet
24 maj 2021

Intervjuad: Anja L Sundberg, pressekreterare hos utbildningsminister Anna...

Att leda utan att vara chef låter intressant, Per.
20 maj 2021

När leder du utan att vara chef? Klicka för sammanfattning på youtube. När...

By Formsmedjan. Powered by Yago