Hoppa till innehållet
6 februari 2023

Spaning av Ivan Elgstrand, ägare av Black Pond

Vilka trender ser du som kommer påverka vårt samhälle mest de närmaste 3 åren?

Kapitalflöden

Synen på kapital och tillgången av detta tror jag kommer att förändras, men på olika sätt i olika generationer. Att marknaden globalt varit överhettad är lätt att se i perspektiv, men få hoppar av när tåget fortfarande skenar i ”rätt riktning”. Därmed kanske vi inte lär oss fullt så mycket som man kan önska, men det är även lite för tidigt att dra alla kloka slutsatser.

Helt klart bör det i vart fall vara så att yngre generationer som har varit vana vid god tillgång på kapital och generellt ”billiga pengar” kommer att få se andra tider, vilket i grunden bara är sunt. Någon typ av ”korrigering” mellan generationerna lär det bli där de med mer erfarenhet kanske inte är fullt lika förvånade över var vi står, men även är bättre rustade att ta sig genom en storm.

Att det går upp och ned i cykler är inget nytt fenomen och även om det vi ser nu smärtar för många så tror jag det kommer något gott ur detta. Helt klart. I synnerhet de företag som nu tar sig genom det ekonomiska klimatet står med all säkerhet stärkta.

Levnadsmönster

Mot bakgrund av ovan så har även tillgång på kapital för hushållen förändrats snabbt, varför jag tror att våra levnadsmönster kommer att förändras för en tid.

Återhämtningen på bostadsmarknaden tror jag kommer att ta tid, dvs. innan vi ser 2022 års priser på bostäder. Men naturligtvis behöver även räntorna stabilisera sig i kombination med ökad aptit från bankerna att låna ut. Kortsiktigt stryper det flödet för bostadstransaktioner, men även möjligheten till att faktiskt komma tillbaka till tidigare nivåer vad gäller värderingar. Många hushåll sitter även med fel värderingar på sina bostäder, vilket lär skapa låsningar att byta boende utan risk att behöva realisera förluster. Så, det är väl rimligt att anta att åtminstone folk i Sverige kommer att flytta i lägre omfattning de närmsta åren.

Man får nog ha med i tankarna också att en del av den värdeutveckling som skett på bostäder har spillt över på ren konsumtion på olika sätt, så det finns flera faktorer här att titta på.

Vilka omvärldsfaktorer påverkar din bransch mest just nu?

Kapitalflöden, valutor och mänskliga beteenden

Vi verkar inom spridda branscher och har väl under 2022 sett de flesta tänkbara problem uppstå. Men det finns väl genomgående egentligen tre delar som jag uppfattar desto tydligare här; kapitalflöden, valutor och mänskliga beteenden. 

Delen kring kapitalflöden har vi redan berört, men till det hör även valutor och i synnerhet SEK då lokalt för oss här i Sverige. Är man importerande till stor del, vilket vi är, då har troligen både priser in och ut varit en utmaning under 2022 ihop med generell inflation. Det är tuffa förutsättningar att arbeta med, men som även har varit otroligt lärorikt.

Vidare så uppfattar vi, kanske inte helt förvånande, en stor påverkan för hur alla människor som arbetar, driver och äger dessa företag agerar och inte agerar. Människor som man kanske trodde var ”stormsäkra”, men som inte visade sig vara det, och tvärtom. Det här är också faktorer, men som är svårare att överblick eftersom det kanske kan frångå det rationella och logiska på ett sätt som inte annars sker.

Vilka konsekvenser kommer de faktorerna få?

Det styrs nog mycket av hur ens egen verksamhet ser ut – vem och vilka man har relationer till och är beroende av. Men i slutänden kan det ju vara så enkelt att väldigt många beslut tas på fel grunder, affärsrelationer som går isär eller konflikter som uppstår, men mer som en konsekvens av rädsla och att många ser om sitt i någon mening.

Mänskliga beteenden. Det är ju generellt tufft och mer stressande att navigera när pengar är betydligt dyrare men även där osäkerheten om framtiden är desto större. Det här påverkar mest troligt de flesta branscher. Under pandemin tyckte jag man kunde se uppenbara ”vinnare”, men upplever inte riktigt att det ser ut så nu.

Det är säkert värdefullt också att ha ett öga på börsen, som generellt ligger något före den reella marknaden i sin utveckling. Starten på 2023 har varit väldig stark och det talar väl för en eller flera troliga rekyler, men kanske kan det vara så att vi börjar se en ljusning. Om så är fallet så tror jag det kan skänka lite hopp till både hushåll och företag, vilket generellt kommer att lätta marknaden framåt.

Vilket medskick/råd skulle du ge en yngre ledare i din bransch?

Jag tror det är viktigare än någonsin att tänka på vem man vill vara i förhållande till andra, det vill säga var noga med att odla en medveten bild av vem du vill vara. Men vänd även på perspektiven, vissa relationer kommer kanske att visa sig vara något annat än du trodde medan andra behöver hjälp. Var den hjälpen!

Det är nu det kommer visa sig vilka som är starka och långsiktiga på riktigt. Var en av dem. Det kommer andra tider efter det här. Tänk i termer av lösningar även om förutsättningarna förändras på ett annat sätt nu än tidigare. Håll i och håll ut. Det här är erfarenheter som vi alla kommer att ha nytta av, men som du även ska lämna vidare till andra.

Spaning av Elin Johansson
7 maj 2023

Biträdande jurist inom entreprenadrätt och offentlig upphandling, Brick...

Spaning av Sandra Schruijer, [i.o.h]:s nya kollega från Nederländerna.
10 mar 2023

Professor of Organization Science, Utrecht University, The Netherlands;...

Spaning av Mikael Mitros, Sales Director Tubular Product, SSAB Europe
20 feb 2023

Vilka trender ser du som kommer påverka vårt samhälle mest de närmaste 3...

By Formsmedjan. Powered by Yago